psychotherapie psychomotoriek ontwikkelingsstimulatie spelling schoolrijpheid
psychotherapie
psychomotoriek
ontwikkelingsstimulatie
spelling
schoolrijpheid

Onderzoeken

  •  In functie van de aanmeldingsvragen, worden één of meerdere onderzoeken gepland.   

Diagnostiek

  • In functie van een goede begeleiding, achten wij het in sommige gevallen nodig om een diagnose te stellen.

Behandeling

  • Tijdens de behandeling zelf gaan we aan de slag met een multidisciplinair team van 15 therapeuten bestaande uit logopedisten, kinesisten en psychologen om kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun totaliteit te benaderen.

Kinderplaneet

Praktijk Kinderplaneet is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie bij een vermoeden van leer- en ontwikkelingsproblemen of sociaal-emotionele moeilijkheden.

Kinderen en jongeren met problemen kunnen niet zomaar in vakjes worden gestopt. We weten dat ze het erg moeilijk kunnen hebben met het verwerven van psychomotorische vaardigheden en het verwerken van schoolse leerstof, hoewel de meeste van hen normaal begaafd zijn. Ook sociale en emotionele moeilijkheden kunnen een gezonde groei in de weg staan. Wil men kinderen en jongeren zoveel mogelijk in zijn totaliteit benaderen, dan betekent een multidisciplinaire benadering vaak een meerwaarde. Daarom vindt u bij Praktijk Kinderplaneet een multidisciplinair team (logopedisten, kinesisten, psychologen en kinderpsychiater) dat zich inzet voor kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar. De inbreng van de verschillende disciplines wordt op onze site afzonderlijk toegelicht.