Aanmelding
Aanmelding

Ouders en leerkrachten maken zich soms zorgen om de ontwikkeling van hun kinderen. Wanneer een kind op sommige vlakken goed ontwikkelt, maar op andere vlakken trager, ontstaat het vermoeden van een leer- of ontwikkelingsstoornis. U kan in ons centrum terecht voor gespecialiseerde diagnostiek van de verschillende aspecten van het ontwikkelingsverloop en het leervermogen. 

In de eerste plaats proberen wij het functioneren van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. We vertrekken hierbij vanuit de aanmelding (telefonisch of via een intakegesprek) en stemmen ons onderzoek af op de vraag van de ouders en eventuele verwijzer. Welke onderzoeken gepland worden en hoeveel in het totaal, zal afhangen van de vraag en zal in overleg met u worden afgesproken.