Advies
Advies

Aan het einde van het onderzoek bespreken wij de resultaten met u en uw kind en formuleren wij een advies. We beperken ons niet enkel tot het beschrijven van het probleem, maar zoeken ook mee naar mogelijke manieren om ermee om te gaan. We bespreken wat u als ouder kan doen en hoe de school kan omgaan met de moeilijkheden. Soms adviseren we een individuele logopedische, psychomotorische of psychologische behandeling voor uw kind.