Diagnose
Diagnose

In functie van een goede begeleiding voor uw kind, achten wij het in sommige gevallen nodig om een diagnose te stellen. Binnen ons centrum worden leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, DCD, dyspraxie en dysfasie gediagnosticeerd, alsook AD(H)D en ASS. Wij doen dit in samenwerking met Dr. Pieter De Kimpe, kinder- en jeugdpsychiater. Dr. Pieter De Kimpe maakt deel uit van ons team en is aanwezig op onze teamoverleggen. De kinderpsychiatrische afspraken kunnen bij ons worden gemaakt en gaan steeds door in zijn praktijk te Boom, Nielsestraat 272.